Tıp ve halk sağlığı fakültesi

Vitalii Kukushkin

Tıp ve halk sağlığı fakültesi dekanı
tıp bilimleri adayı, doçent

Terapi ve rehabilitasyon

(227 Tedavi ve Rehabilitasyon) uzmanlık alanı, “Lisans” derecesine denk gelen birinci düzey yükseköğretim programıdır ve terapistler, rehabilitasyon uzmanları, fiziksel tıp doktorları, kineziterapistler ve ergoterapistler olarak profesyonel tıbbi faaliyetlere yönelik uzmanların yetiştirilmesini amaçlar. Programı tamamlayıp devlet lisanslama sınavı KROK’u (4. sınıfta) başarıyla geçtikten sonra uluslararası standartlara uygun bir diploma alacak ve devlet veya özel sağlık kuruluşlarında istihdam imkanı elde edeceksiniz.

Program kapsamında, ergoterapi seanslarının organizasyon prensipleri ve hastaların fonksiyonel becerilerini ve bağımsızlığını geliştirmek için özel oturumların nasıl kullanılacağı konusunda bilgi edineceksiniz.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Hastanelerde, kliniklerde, polikliniklerde, dispanserlerde ve diğer tıbbi ve rehabilitasyon kuruluşlarında çalışanlar

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Düzeltici jimnastik öğretmenleri, eğitim kurumlarında beden eğitimi öğretmenleri

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Farklı kurumsal bağlılık altındaki rehabilitasyon, eğitim-rehabilitasyon ve tedavi-rehabilitasyon merkezlerinde çalışanlar

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Rehabilitasyonla ilgili birim veya klinik yöneticileri

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Tıp

 (222 Tıp) uzmanlık alanı, “Yüksek Lisans” derecesine denk gelen ikinci düzey yükseköğretim programıdır ve doktor olarak profesyonel tıbbi faaliyetlere yönelik uzmanların yetiştirilmesini amaçlar. Programı tamamlayıp üçüncü ve altıncı yıllarda iki devlet niteliklendirme sınavını başarıyla geçtikten sonra uluslararası standartlara uygun bir diploma alacak ve staj sürecini tamamladıktan sonra birçok tıbbi uzmanlık alanında istihdam imkanı elde edeceksiniz. Eğitim süreci teorik dersler, pratik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları ve klinik uygulamaları içerir. Öğrencilere hasta ile iletişim becerilerini geliştirme, kritik durumlarda karar verme becerisi kazanma ve diğer sağlık çalışanlarıyla ekip halinde çalışma becerisi kazandırılır.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgTerapist

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Aile hekimi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Pediatrik uzman (pediatrist)

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgCerrah

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Nörolog

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgOnkolog

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Anesteziyoloji ve yoğun bakım uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Dermatovenereolog (dermatoloji ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar uzmanı)

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Halk Sağlığı

(229 Halk Sağlığı) uzmanlık alanı, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi önlemlerinin analizini, planlamasını, uygulanmasını ve kontrolünü yapan uzmanların yetiştirilmesini amaçlar. Bu alanda eğitim alan mezunlar, epidemiyoloji, hastalık önleme, sosyal tıp ve sağlık hizmetlerinin organizasyonu konularında bilgi ve beceriler kazanır.

“Halk Sağlığı” alanında eğitim aldıktan sonra mezunlar, nüfus sağlığının geliştirilmesine yönelik stratejileri ve programları uygulayabilme yeteneği kazanır. Farklı hastalıkların nedenlerini ve sonuçlarını anlar, riskleri değerlendirebilir ve etkili önleme ve müdahale yöntemleri geliştirebilirler. Aynı zamanda sağlık profesyonelleri ve sosyal hizmet uzmanları ile işbirliği yaparak toplum sağlığının iyileştirilmesine bütüncül bir yaklaşım sağlama yeteneğine sahiptirler.

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Epidemiyolog

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Sosyal tıp uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Sağlık yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Tıbbi projeler koordinatörü

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

En çok sevdiğiniz uzmanlığı seçin, sizi bekliyoruz!