Uluslararası işbirliği, ilerleme ve yeniliğin temel itici gücüdür!

Uluslararası insani yardım üniversitesinin Çinli ortaklarla bir işbirliği anlaşması imzaladığını size bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bilginin ve yeniliğin önemli bir rol oynadığı günümüz dünyasında yabancı ortaklar arasındaki iş birliği büyük önem taşımaktadır.

Bu, bilginin genişletilmesine, yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve öğrencilerin bilgilerinin zenginleştirilmesine yönelik zihinleri yaratır ve evliliğin küresel akışına ve gelişmesine katkıda bulunur.
Çalışmalarımızın başarılı ve verimli olmasını diliyorum.