Центр міжнародної освіти

Міжнародного гуманітарного університету

Однією з ключових переваг Центру міжнародної освіти є наявність висококваліфікованих спеціалістів

Сергій Васильович Ківалов

Президент Міжнародного гуманітарного університету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Костянтин Вікторович Громовенко

Ректор, доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Альборз Пахлеванзаде

Директор Центру міжнародної освіти МГУ
Кандидат юридичних наук, доцент 

Структурні підрозділи