Факультет фармації та медсестринства

Нєнова Оксана Миколаївна

Декан Факультет фармації та медсестринства, кандидат медичних наук, доцент

Медсестринство

Спеціальність (223 Медсестринство) відповідає першому рівню вищої освіти «Бакалавр» та спрямована на підготовку фахівців, здатних до професійної медичної діяльності у якості головної (старшої) медичної сестри, помічника лікаря. Після повного виконання програми та успішного складання державного ліцензійного іспиту КРОК Б (на 4-му курсі) ви отримаєте диплом міжнародного зразка та можливість працевлаштування у державних або приватних медичних закладах.

Спеціалісти з медсестринства є невід’ємною частиною медичної команди та виконують важливі функції у наданні медичної допомоги, спостереженні за пацієнтами, забезпеченні комфорту та безпеки.

Ключові дисципліни

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgАнатомія людини

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgОснови патофізіології та патоморфології

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgТеорія і практика сестринської справи

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgГромадське здоров’я

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgОснови профілактики

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМедсестринство в терапії

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМедсестринство в хірургії

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМедсестринство в педіатрії

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Фармація, промислова фармація

Спеціальність (226 Фармація, промислова фармація) спрямована на підготовку фахівців, здатних до професійної фармацевтичної діяльності. Після проходження програми та успішного складання кроків ви отримаєте диплом міжнародного зразка, практичноорієнтовані знання та досвід практичних занять. Програма навчання спеціальності охоплює широкий спектр знань та навичок, необхідних для роботи в фармацевтичних підприємствах, лабораторіях та інших сферах фармацевтичної промисловості. Ви отримаєте практично орієнтовані знання, що дозволять вам ефективно працювати з лікарськими препаратами, керувати аптечними процесами, забезпечувати якість та безпеку фармацевтичних продуктів.

Ключові дисципліни

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgНеорганічна та органічна хімія

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМікробіологія з основами імунології

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgАптечна техологія лікарських засобів

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМенеджемент та маркетинг у фармації

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgКлінічна фармація

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФармакогнозія

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вибери ту спеціальність, яка тобі найбільше сподобалася, ми чекаємо на тебе!