Hukuk ve Ekonomi fakültesi

Yana Tytska

Hukuk ve İktisat Fakültesi Dekanı, hukuk bilimleri adayı, doçent

Hukuk

Uzmanlık alanı (081 Hukuk), toplumda insanların davranışını düzenleyen kurallar ve normlar sistemiyle ilgilenen en eski ve en önemli bilgi alanlarından biridir. Hukuk alanının temel amacı, öğrencilere hukuk sistemleri, yapıları ve işleyişleri hakkında bilgi sağlamaktır.
Öğrenciler anayasa hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, idare hukuku ve birçok diğer hukuk dalını öğrenirler. Ayrıca, hukuki belgelerin analizini yapma, hukuki sorunların araştırılması, hukuki belgelerin hazırlanması ve hukuki argümanların sunumu gibi becerileri de öğrenirler.
Hukuk uzmanları çeşitli alanlarda pozisyonlar elde edebilirler. Birçok mezun, müvekkillerini mahkemede temsil eden avukatlık kariyerini seçer. Diğerleri ise suçları soruşturarak ve yasaların uygulanmasını sağlayarak güvenlik kuvvetlerinde çalışabilirler.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Hukuki hizmetler danışmanı, uzman değerlendirme

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ekonomik organizasyonlar ve farklı mülkiyet formlarındaki birliklerde hukuki çalışmaların sağlanması

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ulusal hukuk alanında bilginin uygulanmasıyla ilgili analitik çalışma ve özel görevlerin yerine getirilmesi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Hukuki anlaşmazlıkların çözümü için uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Devlet otoritelerinde mesleki faaliyet: mahkeme başkanı yardımcısı, icra memuru, noter danışmanı vb.

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgHukuk danışmanı

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Uluslararası hukuk

Uzmanlık (293 Uluslararası Hukuk) uluslararası ilişkileri, uluslararası örgütleri ve diğer uluslararası hukuk subjeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki prensipleri ve normları araştıran ilginç ve önemli bir hukuk bilimi alanıdır. Bu uzmanlık, küresel politika, ekonomi ve toplum üzerinde etkisi olan uluslararası kuralların anlaşılması ve uygulanmasına odaklanır.

Uluslararası hukuk alanını seçen öğrenciler geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi kazanırlar. Egemenlik, toprak bütünlüğü, diplomatik ilişkiler, uluslararası sözleşmeler ve insan hakları gibi uluslararası hukukun temel prensiplerini ve kurumlarını, uluslararası güvenlik, insan hakları hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve uluslararası anlaşmazlık çözümü gibi konuları öğrenirler.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgDiplomatik temsilci

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Uluslararası hukukçular

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ukrayna bakanlık ve kurumlarda danışman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Yerli ve yabancı şirketlerde ve temsilciliklerde uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Uluslararası kuruluşlarda analist uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Büyükelçiliklerde tercüman

 

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Kolluk faaliyeti

Uzmanlık (262 Kolluk faaliyeti) toplumun çeşitli alanlarında yasaların uygulanmasını ve hukuk düzeninin sağlanmasını amaçlayan bir alandır.

Öğrenciler, güvenlik hizmetlerinde etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gereken teorik bilgi ve pratik becerileri kazanırlar. Temel hukuk bilimleri, ceza hukuku, ceza yargılama hukuku, kriminalistik, kriminal teknik, idare hukuku ve birçok diğer dersi öğrenirler. Bu dersler, onlara hukuki süreçlerin özünü anlamaları ve görevlerini profesyonel bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Müfettiş, soruşturma uzmanı, operasyon yetkilisi, hukuk danışmanı vb.

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Devlet sırrı koruma uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ukrayna Güvenlik Hizmeti’nin yapısal birimlerinde uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Gümrük veya vergi dairesi müfettişi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ceza infaz servisi uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Güvenlik birimi yöneticisi yardımcısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Mal ve kişisel güvenlik organizasyonu uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Askeri güvenlik görevlisi

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Girişimcilik, ticaret ve değişim faaliyetleri

Uzmanlık (076 Girişimcilik, ticaret ve değişim faaliyetleri) öğrencilere iş, ticaret ve finansal piyasalar alanında başarılı bir kariyer için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır.
Bu uzmanlığın temel amacı, öğrencilere girişimcilik ve işletme yönetimi prensiplerini, ticaret ve borsa faaliyetlerinin temellerini öğretmektir.

Öğrenciler işletme faaliyetlerinin çeşitli yönlerini, iş planı geliştirme, pazarlama stratejileri, finansal yönetim ve kaynak yönetimi gibi konuları öğrenirler. Ayrıca, ticaret süreçleri, lojistik, uluslararası iş ve borsa faaliyetlerinin önemli yönleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Mezunlar geniş bir profesyonel fırsatlar yelpazesi ve çeşitli iş ve finans sektörlerinde yüksek maaşlı iş imkanlarına sahip olabilirler.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Girişimcilik, ticaret ve borsa faaliyetleri alanında uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ticari, endüstriyel, ticari ve IT şirketlerinin yöneticisi / yardımcısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Gümrük ve lojistik, yatırım danışmanlığı firmalarının kurucusu

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Reklam ve pazar araştırma ajanslarında lider Ukrayna ve yabancı firmalarda uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Banka ve finans-kredi kurumunun yöneticisi / yardımcısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Yatırım, güven, mal varlığı ve emeklilik fonları çalışanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İş analisti, uluslararası mal pazarı araştırmacısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgUlusal ve uluslararası yatırım projeleri yöneticisi

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uzmanlık (292 Uluslararası Ekonomik İlişkiler), uluslararası aktörlerin ekonomik faaliyetlerini etkileyen uluslararası ticaret işlemleri, finansal akımlar, dış ekonomi politikaları ve diğer yönlerin analizi ve anlayışına odaklanır.

Öğrenciler ekonomi, finans, uluslararası hukuk ve diğer önemli alanlarda temel eğitim alırlar. Uluslararası ticaretin özelliklerini, yabancı yatırımlar politikasını, döviz işlemlerini ve diğer uluslararası ekonomik ilişkilerin yönlerini öğrenecekler.

Uluslararası Ekonomik İlişkiler uzmanlık alanında önemli bir perspektif, küresel ekonomik süreçler hakkında bilgi ve anlayışa sahip uzmanlara olan artan taleptir.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Uluslararası şirketlerde analist, borsa komisyoncusu

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Bankacılık kuruluşlarında dış ticaret uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İhracat-ihracat şirketlerinde dış ticaret uzmanı (ithalat yöneticisi, ihracat yöneticisi)

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Dış ekonomik faaliyetler ve uluslararası ilişkilerle ilgili kamu yönetimi departmanları uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ukrayna Gümrük Dairesi uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Uluslararası iletişim uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinde uzman

 

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

İş Ekonomisi ve İnovasyon

Uzmanlık (051 İş Ekonomisi ve İnovasyon) iş ekonomisi alanında yeni bir uzmanlık formatıdır ve gelecekteki uzmanlara modern bilgileri edinme, ilgili yetkinlikleri geliştirme ve dış iş çevresine hızlı bir şekilde adapte olabilme imkanı sağlar.

Öğrenciler, iş çevresini anlamaları için makroekonomi, mikroekonomi, finans ve diğer ekonomi yönlerini öğrenirler. İş yönetiminin planlama, finansal analiz, pazarlama ve stratejik yönetim ilkelerini, ayrıca modern iş dünyasındaki yeniliklerle ilgili konuları öğrenirler.

Bu uzmanlık, öğrencilere ekonomi ve iş alanında bilgi ve becerilerini genişletme fırsatı sunar, bu da onların kariyer gelişimine ve modern iş dünyasında başarıya ulaşmalarına katkıda bulunur.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ekonomik hizmetler ve ekonomi politikası departmanlarında uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İşletmelerin, kurumların ve çeşitli mülkiyet ve organizasyon hukuku formlarının yöneticisi yardımcısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Şirketlerin ekonomik, finansal ve idari birimlerinin yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İş analisti

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Borsalarda ve emtia borsalarında ekonomik konular uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Şirketin dış ticaretinden sorumlu ekonomist-analist

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Fiyatlandırma ekonomisti, planlama ekonomisti

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Muhasebe ve işletme faaliyetlerinin analizi için ekonomist

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Pazarlama

Pazarlama uzmanlığı (075 Pazarlama) alanında eğitim alırken öğrenciler, pazarlama temelleri, pazarlama analizi, reklam, satış, marka oluşturma, dijital pazarlama ve diğer stratejik pazarlama kararlarıyla ilgili konular hakkında bilgi sahibi olurlar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra mezunlar, reklam ajanslarında, şirketlerin pazarlama departmanlarında, danışmanlık ajanslarında ve diğer pazarlama birimlerinde çalışma fırsatı elde ederler. Pazarlama yöneticileri, pazarlama analistleri, reklam uzmanları, marka yöneticileri ve pazarlama ile ilgili diğer birçok meslek için uygun pozisyonlarda çalışabilirler.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Pazarlama Müdürü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

dijital pazarlamacı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Pazarlama Analisti

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Satış Müdürü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Marka Yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Pazarlama Direktörü

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Pazarlama

Uzmanlık alanı (112 İstatistik) öğrencilere matematiksel istatistiğin temellerini, olasılık teorisini, veri toplama ve işleme yöntemlerini, istatistiksel göstergelerin analizini ve modellemeyi sağlar. Ayrıca, verileri analiz etmelerine ve etkili bir şekilde sonuç çıkarmalarına yardımcı olan modern istatistiksel yazılım araçlarıyla çalışma becerileri kazanırlar.
Verileri anlamak ve yorumlamak için analitik ve eleştirel becerileri nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Uzmanlık alanı öğrencilerin iletişim, işbirliği ve sunum becerilerini geliştirir.

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

En çok sevdiğiniz uzmanlığı seçin, sizi bekliyoruz!