Факультет права та економіки

Яна Олександрівна Тицька

Декан факультету права та економіки, кандидат юридичних наук, доцент

Право

Спеціальність (081 Право) є однією з найстаріших і найважливіших галузей знань, яка вивчає систему правил і норм, які регулюють поведінку людей в суспільстві. Основна мета спеціальності право – забезпечити студентів знаннями про правові системи, їх структуру та функціонування. 
Студенти вивчають різні галузі права, такі як конституційне право, кримінальне право, цивільне право, адміністративне право та багато інших. Вони також освоюють навички аналізу правових документів, дослідження правових питань, підготовки правових документів та представлення юридичних аргументів. 
Спеціалісти з права мають можливості займати посади в різних сферах. Багато випускників обирають кар’єру в адвокатурі, де вони представляють інтереси своїх клієнтів у суді. Інші можуть працювати в правоохоронних органах, проводячи розслідування злочинів та забезпечуючи дотримання закону. 

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgКонсультант з надання юридичних послуг, експертної оцінки

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЗабезпечення правової роботи в господарських організаціях та об’єднаннях різних форм власності

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgАналітична робота і виконання спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань в галузі національного права

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЕксперт з вирішення правових спорів

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgПрофесійна діяльність в органах державної влади: помічника голови суду, державного виконавця, консультанта нотаріуса тощо

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЮрисконсульт

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Міжнародне право

Спеціальність (293 Міжнародне право) є цікавою та важливою галуззю юридичної науки, що досліджує правові засади та норми, що регулюють взаємовідносини між державами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами міжнародного права. Ця спеціальність зосереджена на розумінні та застосуванні міжнародних правил, що впливають на глобальну сферу політики, економіки та суспільства.
Студенти, які обирають спеціальність міжнародне право, отримують широкий спектр знань та навичок. Вони вивчають основні принципи та інститути міжнародного права, такі як суверенітет, територіальна цілісність, дипломатичні відносини, міжнародні договори та права людини. Питання міжнародної безпеки, гуманітарного права, міжнародного господарського права та врегулювання спорів міжнародного характеру.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgДипломатичний представник

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЮрист-міжнародник

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgРадник у міністерствах і відомствах України

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЕксперт у вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець-аналітик у міжнародних організаціях

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgПерекладач у посольствах

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Правоохоронна діяльність

Спеціальність (262 Правоохоронна діяльність) спрямована на реалізацію правових норм та забезпечення правопорядку у різноманітних сферах життя суспільства.

У процесі навчання студенти отримують теоретичні знання та практичні навички, необхідні для ефективної роботи в правоохоронних органах. Вони вивчають основи правових наук, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістику, кримінальну техніку, адміністративне право та багато інших предметів, які допомагають їм зрозуміти сутність правових процесів та професійно виконувати свої обов’язки.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgІнспектор, фахівець з дізнання, оперуповноважений, юрисконсульт тощо

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgСпеціаліст з питань захисту державної таємниці

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgСпеціаліст структурного підрозділу Управління Служби безпеки України

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgІнспектор митної або податквої служби

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець кримінально-виконавчої служби

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЗаступник керівника правоохоронного відомства

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець з організації майнової та особистої безпеки

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgІнспектор воєнізованої охорони

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність (076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) дозволяє студентам отримати знання та навички для успішної кар’єри в сфері бізнесу, торгівлі та фінансових ринків.
Основна мета цієї спеціальності полягає в навчанні студентів принципам підприємництва та управління бізнесом, а також основам торгівлі та біржової діяльності.
Студенти вивчають різні аспекти підприємницької діяльності, включаючи розробку бізнес-планів, маркетингові стратегії, фінансове управління та управління ресурсами. Вони також отримують знання про процеси торгівлі, логістику, міжнародний бізнес і важливі аспекти біржової діяльності.
Випускники можуть очікувати широкого спектру професійних можливостей та високооплачуваних робочих місць у різних галузях бізнесу та фінансів.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgКерівник /помічник керівника торгівельних, промислових, комерційних та IT-підприємств

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЗасновник митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець у провідних українських і зарубіжних агентствах з реклами та маркетингових досліджень

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgКерівник /помічник керівника банківської та фінансово-кредитної установи

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgПрацівник інвестиційних, трастових, майнових та пенсійних фондів

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgБізнес-аналітик, аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМенеджер міжнародних інвестиційних проектів

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Міжнародні економічні відносини

Спеціальність (292 Міжнародні економічні відносини) зосереджена на аналізі та розумінні міжнародних торговельних операцій, фінансових потоків, зовнішньоекономічних політик та інших аспектів, які впливають на економічну діяльність міжнародних суб’єктів.
Студенти отримують фундаментальну освіту в економіці, фінансах, міжнародному праві та інших важливих галузях. Вони вивчатимуть особливості міжнародної торгівлі, політику іноземних інвестицій, валютні операції та інші аспекти міжнародних економічних відносин.
Однією з ключових перспектив спеціальності Міжнародні економічні відносини є підвищений попит на фахівців, які володіють знаннями та розумінням глобальних економічних процесів.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgАналітик у міжнародних компаніях, біржовий брокер

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець з зовнішньоекономічної діяльності в банківських установах

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець з зовнішньоекономічної діяльності на експортно-імпортних підприємствах (імпорт-менеджмер, експорт-менеджер)

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець департаментів органів публічної влади, пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародними зв’язками

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець митниці ДФС України

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЕксперт з міжнародних комунікацій

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець дипломатичних і консульських представництв

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Екоміка бізнесу та інновацій

Спеціальність (051 Економіка бізнесу та інновацій) – це новий формат підготовки фахівців у галузі економіки, що дозволяє майбутнім спеціалістам отримати сучасні знання, розвинути відповідні компетенції та швидко адаптуватися до зовнішнього бізнес-середовища.
Студенти отримують знання про макроекономіку, мікроекономіку, фінанси та інші аспекти економіки, які необхідні для розуміння бізнес-середовища. Вони вивчають принципи управління бізнесом, включаючи планування, фінансовий аналіз, маркетинг та стратегічне управління, а також питання, пов’язані з інноваціями в сучасному бізнесі.
Ця спеціальність дає студентам можливість розширити свої знання та навички в галузі економіки та бізнесу, що сприяє їх подальшому кар’єрному розвитку та успіху у сучасному бізнес-світі.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець економічних служб та департаментів економічної політики

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgПомічник керівника підприємств, установ та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgКерівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів підприємств

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgБізнес-аналітик

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgФахівець з економічних питань на фондових та товарних біржах

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЕкономіст-аналітик із зовнішньоекономічної діяльності підприємства

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЕкономіст з ціноутворення, економіст з планування

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgЕкономіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Маркетинг

Під час навчання на спеціальності (075 Маркетинг) студенти отримують знання про основи маркетингу, маркетинговий аналіз, рекламу, продажі, створення бренду, цифровий маркетинг та інші аспекти, пов’язані зі стратегічними рішеннями на ринку. Після отримання освіти випускники мають можливість працювати в різних сферах бізнесу, включаючи рекламні агентства, маркетингові департаменти компаній, консалтингові агенції та інші маркетингові підрозділи. Вони можуть бути виконавчими менеджерами, маркетинговими аналітиками, рекламними спеціалістами, бренд-менеджерами та багатьма іншими професіями, пов’язаними з маркетингом.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМенеджер з маркетингу

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgДиджитал-маркетолог

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМенеджер зі збуту

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМаркетинговий аналітик

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgБренд-менеджер

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgМаркетинговий директор

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Статистика

Спеціальність (112 Статистика) надає студентам основи математичної статистики, теорію ймовірностей, методи збору і обробки даних, аналіз статистичних показників та моделювання. Вони також отримують навички роботи з сучасними статистичними програмними засобами, які допомагають їм ефективно аналізувати дані та робити висновки.
Вивчають можливості застосування аналітичних та критичних навичок для розуміння та інтерпретації даних. Спеціальність розвиває у студентів навички комунікації, співпраці та презентації результатів своїх досліджень.

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вибери ту спеціальність, яка тобі найбільше сподобалася, ми чекаємо на тебе!