Yönetim, Otel Restoran İşletmeciliği ve Turizm Fakültesi

Oksana Dyshkantuik

İşletme Fakültesi Dekanı, Otel ve Restoran İşletmeciliği ve Turizm
teknik bilimler adayı, doçent

otel ve restoran işletmeciliği

(241 Otelcilik ve Restoran İşletmeciliği ) uzmanlık alanı, otelcilik ve restoran işletmeleri alanında eğitim programı sunarak birçok avantaj sağlar, özellikle pratik ve teorik bilgiler arasında mükemmel bir denge sunar. Öğrenciler, akademik teoriyi öğrenmekle kalmayıp restoranlar ve otellerle çalışma konusunda pratik deneyim kazanma fırsatı elde ederler.

Programın avantajlarından biri, tanınmış restoran işletmecileri, otel sahipleri ve otelcilik sektöründe profesyonellerden dersler alma imkanıdır. Bu, öğrencilere bu alanda başarılı deneyime sahip kişilerden değerli bilgi ve tavsiyeler edinme fırsatı sunar. Bu dersler, öğrencilerin vizyonlarını genişletir ve kariyerlerini geliştirme konusunda benzersiz bir perspektif sağlar.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoratör

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgOtelci

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Otel, restoran veya otel-restoran kompleksi yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoran yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Banket yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Gıda güvenliği sistemleri yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Otel departman müdürü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Hizmet pazarı uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Danışmanlık firması uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Otel ve restoran işletmesi denetçisi

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Turizm

(242 Turizm) alanı, turizm sektöründe önemli ve ilgi çekici bir uzmanlık dalıdır. Bu alan, turizm alanında devletler arası, uluslararası örgütler arası ve diğer uluslararası hukuk subjeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal çerçeve ve normları araştırır. Bu uzmanlık, küresel turizm endüstrisinin gelişimini etkileyen uluslararası kuralları anlama ve uygulama odaklıdır.

Turizm uzmanlık alanını seçen öğrenciler geniş bir bilgi ve beceri yelpazesine sahip olurlar. Uluslararası turizm hukukunun temel prensiplerini ve kurumlarını, turist haklarının korunması, turizm hizmetlerinin düzenlenmesi, turizmin ekoloji ve kültürel mirasla etkileşimi gibi konuları öğrenirler. Turizm güvenliği, turizmde uluslararası işbirliği, uluslararası pazarlama ve turistik bölgelerin tanıtımı gibi konular da eğitim programının önemli bir parçasını oluşturur.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Turizm firması yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Dijital turizm yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Uluslararası turizm yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Turizm sanat yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Rehber

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Turizm ve otelcilik etkinliklerinin organizatörü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Turist eğlencesi organizatörü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Seyahat organizatörü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Konferans hizmetleri uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Rehber-çevirmen

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Yönetim

(073 Yönetim) alanı, işletmelerin tüm ekonomi sektörlerinde etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilme ve ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet güçlerini artırabilme yeteneğine sahip yönetim ve idari uzmanlarının yetiştirilmesine odaklanmaktadır.

Program, dünya standartlarına uygun olarak yönetim, idari işler ve işletme alanında geniş bir mesleki bilgi ve beceri kazandırır. Öğrenciler, ekonomi, finans, pazarlama, proje yönetimi, lojistik, insan kaynakları ve diğer önemli işletme konularının temellerini öğrenirler. Ayrıca, program öğrencilerin iletişim, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefler; çünkü bunlar, modern iş ortamında başarılı yönetim ve profesyonel hedeflere ulaşmak için önemli unsurlardır.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İşletme yöneticisi / yardımcısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Lojistik yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Dış ekonomik faaliyet analizi yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İnovasyon faaliyetleri, inovasyon projeleri ve fikri mülkiyetin ticarileştirilmesi yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ticari faaliyetler ve yönetim yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Pazar analizi uzmanı, ekonomi danışmanı, vb.

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Finans, bankacılık ve sigortacılık

(072 Finans, bankacılık ve sigortacılık) alanı, pratik ve teorik bilgiler arasında mükemmel bir denge sunarak öğrencilere bu alanlarda derin ve kapsamlı bir eğitim imkanı sağlar.

Öğrencilere finans alanında tanınmış uzmanlarla dersleri dinleme ve etkileşimde bulunma fırsatı verilir, bu da değerli pratik tavsiyeleri öğrenmelerini ve en güncel yaklaşımları ve çalışma yöntemlerini benimsemelerini sağlar.

Eğitimin mümkün olduğunca ilgi çekici ve pratik olması için program, önde gelen finansal ve sigorta kurumlarına iş gezileri düzenlemeyi içerir. Bu, öğrencilerin gerçek iş süreçlerini ve finansal kurumların işleyiş yöntemlerini tanımasını sağlar ve elde ettikleri bilgilerin nasıl pratikte kullanıldığını görmelerine olanak sağlar.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Banka müdürü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Finans yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Finansal analist

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Tüccar

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgAracı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Bireysel yatırımcı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Acente

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Kredi sağlama yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Sigorta yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgEmeklilik sigortası yöneticisi

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

Gıda Teknolojileri

(181 Gıda Teknolojileri) alanı, öğrencilere restoran işletmeciliği alanında kapsamlı bir eğitim sunarak pratik ve teorik bilgiler arasında mükemmel bir denge sağlar.

Öğrenciler, tanınmış restoran işletmecileri ve restoran sektörü profesyonellerinden dersleri dinleme ve pratik ipuçları alabilme fırsatına sahiptir. Bu, öğrencilerin sektördeki gerçek zorluklar ve trendlerle tanışmalarını sağlar ve restoran yönetimi, misafir hizmetleri ve mutfak teknikleri konusunda en iyi uygulamaları öğrenmelerini sağlar.
Ayrıca, program, öğrencilere şehirdeki önde gelen restoranlara iş gezileri düzenlemeyi içerir. Bu geziler, öğrencilere başarılı restoranların nasıl çalıştığını, işlerini nasıl organize ettiklerini ve yüksek kaliteli hizmet sağladıklarını görsel olarak gözlemleme imkanı sunar. Bu geziler, öğrencilere sektördeki pratik deneyim kazanmalarına ve kendi gelişimleri için fikirler edinmelerine yardımcı olur.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoratör

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoran işletmeleri ağının yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoran yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Catering şirketi direktörü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoran müdürü

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Üretim müdürü, mühendis-teknolog

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoran yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Marka şefi, şef aşçı, sous şefi, şef sommelier, şef barmen, aşçı, çikolatier, barista

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) uygulama uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Restoran işletmeleri tasarım uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ürün uzmanlık laboratuvarı personeli

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Danışmanlık firması uzmanı

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

İş Ekonomisi ve İnovasyon

(051 İş Ekonomisi ve İnovasyon) alanı, ekonomi alanında gelecekteki uzmanlara çağdaş bilgiler edinme, uygun yetkinlikleri geliştirme ve dış iş çevresine hızlı bir şekilde adapte olma imkanı sunan yeni bir eğitim formatıdır.

Öğrenciler, iş çevresini anlamak için makroekonomi, mikroekonomi, finans ve diğer ekonomi unsurları hakkında bilgi sahibi olurlar. İş yönetimi prensiplerini, planlama, finansal analiz, pazarlama ve stratejik yönetim gibi konuları öğrenirler. Ayrıca, günümüz iş dünyasındaki inovasyonlarla ilgili konuları da ele alırlar. Bu uzmanlık öğrencilere ekonomi ve iş dünyası alanındaki bilgi ve becerilerini genişletme fırsatı sunarak, kariyerlerini ve çağdaş iş dünyasında başarılarını destekler.

Kariyer olasılıkları

Mezunların sahip olabileceği pozisyonlar
eğitim programımızın

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Ekonomik hizmetler ve ekonomi politikası departmanı uzmanı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İşletmelerin, kurumların ve farklı mülkiyet formlarına ve iş hukuku yapılarına sahip organizasyonların yöneticisinin yardımcısı

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İşletmelerin ekonomi, finans ve yönetim birimlerinin yöneticisi

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

İş analisti

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Borsalarda ve emtia borsalarında ekonomik konularda uzman

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Şirketin dış ekonomik faaliyetleri konusunda ekonomist-analist

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Fiyatlandırma ekonomisti, planlama ekonomisti

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Muhasebe ve işletme faaliyetlerinin analizi konusunda ekonomist

Uluslararası diploma

Derece: Lisans
Derece: yüksek lisans derecesi

Tam zamanlı eğitim

Dış eğitim şekli

 

En çok sevdiğiniz uzmanlığı seçin, sizi bekliyoruz!