Факультет кібербезпеки та комп'ютерних наук

Ірина Вікторівна Стрелковська

Декан факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук,
доктор технічних наук, професор

Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність (121 Інженерія програмного забезпечення) надає вам наступні знання:

IT Project Management (Agile, Scrum, Kanban)
Розроблення ігор ( Unity, C#, Unreal Engine)
Обробка зображень (OpenGL, Direct3D)
Алгоритми та структури даних
Розроблення під мобільні платформи (Android, iОS, Java, Android Studio)
Алгоритми машинного навчання (АІ, Machine learning, Python)
Cтворення користувацьких інтерфейсів (HTML/CSS, JavaScript)
Web-програмування: Сокет-сервер, АРІ-сервер, Node JS, C#, PHP, C++

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgDeveloper/Programmer – інженер-програміст

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSoftware Developer/Programmer – розробник прикладного ПЗ

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgWeb Developer/Programmer/Coder – розробник Web-додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgDatabase Developer/Programmer – програміст баз даних

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgGame Developer/Producer – ігровий програміст-розробник

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgData Analyst – фахівець з аналізу даних

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgQA Specialist – фахівець з тестування та супроводу

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Компʼютерні науки

Спеціальність (122 Комп’ютерні науки) пов’язана насамперед зі значним переліком мов програмування, які вивчаються, значною увагою та кількістю предметів, пов’язаних з Web-технологіями та Web-програмуванням, цікавими предметами зі штучного інтелекту Artificial Intelligence та сучасних технологій Data Science та Machine Learning.
Студенти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки вже з другого курсу мають змогу обрати серед вибіркових дисциплін ті, які цікавлять їх найбільше. Серед вибіркових дисциплін є дисципліни, які пов’язані з комп’ютерним дизайном, а саме: “Комп’ютерна графіка”, “Графічний дизайн”, “3D-моделювання”, “Комп’ютерний дизайн”, “Анімація та рендерінг”, “Розробка ігор”, “Обробка відео та зображень”, “Motion-дизайн”.

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgFront-end/Back-end Web-developer, CMS-developer – розробник веб-сервісів та додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgUI/UX Designer/Engineer – дизайнер та розробник інтерфейсів програмного забезпечення

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgMobile Developer (Android, iOS) – розробник мобільних додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgERP/CRM Developer – розробник систем автоматизації бізнес-процесів підприємств та систем управління взаємовідносинами з клієнтами

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgWeb-designer – дизайнер веб-додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgWeb Content Manager – контент-менеджер Web-додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSystem Administrator – системний адміністратор

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgDatabase Support Engineer/Administrator – фахівець з підтримки та адміністрування баз та сховищ даних

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSoftware Business Analyst/Data Scientist/Data Analyst – системний аналітик, бізнес-аналітик, аналітик Big Data

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgProject Manager – менеджер проекту, керівник команди програмістів-розробників

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Комп'ютерна інженерія

Спеціальність (123 Комп’ютерна інженерія) надає вам наступні знання:

– Сучасні мови і технології програмування (С++, C#, Java, .NET, Swift, UML)
– Розробка та адміністрування баз даних, технології Big Data (Oracle, MS-SQL, MySQL, NoSQL)
– Розробка WEB-ресурсів (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, Python, Ajax, jQuery, Node.Js, Amazon Web Services) і мобільних додатків
– Адміністрування комп’ютерних і сенсорних мереж, мереж радіодоступу Wi-Fi, мереж Інтернет речей ІоТ, адміністрування мережного обладнання Cisco
– Адміністрування операційних систем і сервісів (Linux, MS Windows), Cloud-комп’ютинг OpenStack, Amazon, Azure

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgDeveloper/Programmer – інженер-програміст

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSoftware Developer/Programmer – розробник прикладного програмного забезпечення

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgFront-end/Back-end Web-developer, CMS-developer – розробник Web-сервісів та додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgMobile Developer (Android, iOS) – розробник мобільних додатків

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgERP/CRM Developer – розробник систем автоматизації бізнес-процесів підприємств та систем управління взаємовідносинами з клієнтами;

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSystem Administrator – системний адміністратор

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgСomputer Systems Еngineer – інженер комп’ютерних систем

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgDatabase Support Engineer/Administrator – фахівець з підтримки та адміністрування баз та сховищ даних

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgQA Engineer – інженер-тестувальник

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgProject Manager – менеджер проекту, керівник команди програмістів-розробників

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кібербезпека

Спеціальність ( 125 Кібербезпека) надає вам наступні знання:

– Розробка захищеного програмного забезпечення (C++, С#, Java, Python)
– Web-безпека, безпека банківських систем та систем електронної комерції
– Клієнтські та серверні операційні системи, в тому числі спеціального призначення для забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації та протидії несанкціонованому доступу
– Етичний хакінг
– Цифрова криміналістика
 
 
 
 

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Software Developer – розробник захищеного програмного забезпечення С/C++/C#/Jаvа/ Python

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Developer of cross-platform software – розробник кросплатформового програмного забезпечення для моніторингу та ліквідації загроз

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Manager – фахівець, менеджер відділів безпеки комерційних та державних установ

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Administrator – системний адміністратор на об’єктах високого ступеня захисту (банки, великі та стратегічні підприємства, тощо)

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Analyst – аналітик з питань кіберзагроз інформаційних систем

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgChief Infosec Officer – керівник відділу інформаційної безпеки

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Code Auditor – аудитор безпеки коду

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Forensiсs Expert – експерт з розслідування інцидентів кібербезпеки

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgCryptographer – фахівець з криптографії

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність (172 Телекомунікації та радіотехніка) надає вам наступні знання:

– Адміністрування комп’ютерних мереж
– Проектування інформаційних та телекомунікаційних мереж
– Сучасних технологій обробки даних
– Організації баз даних
– Організації хмарних сховищ
– Web-дизайну та комп’ютерної графіки
– Системного, прикладного та спеціального програмного забезпечення
– Програмування мережних сервісів
– Інтернету речей
 
 
 
 

Кар'єрні перспективи

Посади, які можуть займати випускники
нашої освітньої програми

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Software Developer – розробник захищеного програмного забезпечення С/C++/C#/Jаvа/ Python

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Developer of cross-platform software – розробник кросплатформового програмного забезпечення для моніторингу та ліквідації загроз

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Manager – фахівець, менеджер відділів безпеки комерційних та державних установ

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Security Administrator – системний адміністратор на об’єктах високого ступеня захисту (банки, великі та стратегічні підприємства, тощо)

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Security Analyst – аналітик з питань кіберзагроз та надійності інформаційних систем

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Chief Infosec Officer – керівник відділу інформаційної безпеки

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgSecurity Code Auditor – аудитор безпеки коду

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpg

Forensiсs Expert – експерт з розслідування інцидентів кібербезпеки

checkmark icon, check icon, done-2797531.jpgCryptographer – фахівець з криптографії

Диплом міжнародного зразка

Ступінь: Бакалавр
Ступінь: Магістр

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Вибери ту спеціальність, яка тобі найбільше сподобалася, ми чекаємо на тебе!